Na današnji dan

Prvi guverner Državne banke Ruskog Carstva bio je židovski barun – 1860.

Barun Aleksandar von Stieglitz posjedovao je veliku privatnu banku koju je naslijedio od oca. Već su njegovog oca nazivali „Petrogradskim Rothschildom“.

Dana 12. lipnja 1860. godine osnovana je Državna banka Ruskog Carstva – prva službena institucija središnjeg bankarstva u Rusiji. Kao takva, Državna banka Ruskog Carstva bila je prethodnica današnje Središnje banke Ruske Federacije (bankarska institucija koja danas izdaje ruski novac i upravlja ruskim monetarnim sustavom).

Zanimljivo je da je prvi guverner Državne banke Ruskog Carstva bio barun Aleksandar von Stieglitz. On je bio židovskog podrijetla i posjedovao je veliku privatnu banku koju je naslijedio od oca. Von Stieglitz zaslužan je za osiguranje financiranja velikih projekata u Ruskom Carstvu, npr. važne željeznice Petrograd-Moskva. Zbog utjecaja bankarske obitelji von Stieglitz, već su njegovog oca nazivali Petrogradskim Rothschildom. Inače, obitelj Stieglitz potjecala je iz njemačke regije Waldeck – sjeverno od Frankfurta i zapadno od Kassela.

Državna banka Ruskog Carstva nakon Oktobarske revolucije 1917. godine pretvorena je pod boljševicima u Narodnu banku RSFSR, a od 1922. u Narodnu banku SSSR-a. Tek 1991. godine, nakon raspada Sovjetskog Saveza, ta je banka preimenovana u Središnju banku Ruske Federacije.


Komentari