Na današnji dan

Prvi grof od Foixa koji je zasjeo na kraljevsko prijestolje – 1466.

Franjo Feb naslijedio i položaj sukneza (lat. coprinceps) Kneževine Andore, državice smještene u Pirenejima. Naime, grofovi od Foixa stoljećima su držali položaj suvladara Andore, a preko Franje Feba ta je funkcija prešla na kraljeve Navare.

Dana 1. prosinca 1466. godine rođen je kralj Franjo Feb od Navare, pripadnik moćne dinastije Foix. Na prijestolju Kraljevine Navare naslijedio je svoju baku Eleonoru, koja je preminula 1479. godine. S druge strane, Franjo Feb naslijedio je po svom djedu posjede grofova od Foixa, koji su obuhvaćali grofoviju Foix, grofoviju Bigorre i vicegrofoviju Béarn. Zanimljivo je da su ti posjedi bili površinom gotovo jednako veliki kao i Kraljevina Navara, tako da je Franjo Feb u svojoj osobi ujedinio veliku teritorijalnu vlast. Dapače, po spomenutom je djedu Franjo Feb naslijedio i položaj sukneza (lat. coprinceps) Kneževine Andore, državice smještene u Pirenejima. Naime, grofovi od Foixa stoljećima su držali položaj suvladara Andore, a preko Franje Feba ta je funkcija prešla na kraljeve Navare. Budući da su kraljevi Navare s Henrikom Bourbonskim u 16. stoljeću postali i francuskim kraljevima, funkcija sukneza Andore od tada se povezala s francuskom krunom. Kad je Francuska postala republikom umjesto kralja postajao je aktualni francuski predsjednik suknezom Andore, što se održalo sve do danas. Napomenimo, usporedno je drugi od dva sukneza Andore bio biskup Urgella, i to od 13. stoljeća pa sve do danas. Kralj Franjo Feb od Navare preminuo je 30. siječnja 1483. godine, a budući da nije imao potomaka na prijestolju ga je naslijedila njegova sestra Katarina.

Komentari