Na današnji dan

Prvi germanski papa u povijesti Katoličke crkve – 532.

Papa Bonifacije II. bio je suvremenik znamenitog sveca Benedikta iz Nursije. Nakon pape Bonifacija II. sljedeći papa germanskog podrijetla bio je tek Grgur V., koji je živio gotovo 500 godina kasnije.

Dana 17. listopada 532. godine umro je papa Bonifacije II., prvi germanski papa u povijesti Katoličke crkve. Po rođenju je papa Bonifacije II. bio pripadnik germanskog plemena Ostrogota, koje se naselilo na području nekadašnjeg Rimskog Carstva. Zanimljivo je da je papa Bonifacije II. bio suvremenik znamenitog sveca Benedikta iz Nursije. Dapače, sv. Benedikt utemeljio je Benediktinski red otprilike uoči dolaska Bonifacija II. na papinski tron.

Nakon pape Bonifacija II. sljedeći papa germanskog podrijetla bio je tek Grgur V., koji je živio gotovo 500 godina kasnije (bio je papa od 996. do 999. godine).

Komentari