Na današnji dan

Prvi francuski nuklearni test na Tihom oceanu (1966.)

Dana 2. srpnja 1966. održan je prvi francuski nuklearni test na Tihom oceanu. Nuklearna bomba detonirana je na atolu Mururoa, smještenom u Otočju Tuamotu, dijelu Francuske Polinezije. Test je imao kodni naziv Aldebaran, a izveden je na području lagune spomenutog atola, oko 1.100 kilometara jugoistočno od otoka Tahiti (najvećeg otoka u sastavu Francuske Polinezije). Bomba detonirana tog dana imala je snagu od oko 28 kilotona, gotovo dva puta veću od bombe bačene na Hirošimu 1945. godine.

Francuzi su već ranije provodili nuklearna testiranja, ali nikada prije na području Tihog oceana (između 1960 i 1966. godine iskoristili su alžirska pustinjska područja). Spomenuti test imena Aldebaran bio je samo početak dugog niza testova, tako da je na području Francuske Polinezije do danas ukupno testirano čak oko 190 nuklearnih naprava. Jednom testu iz rujna 1966. prisustvovao je čak i tadašnji francuski predsjednik Charles de Gaulle.

Amerikanci su također provodili nuklearna testiranja na Tihom oceanu, osobito kod atola Bikini na području Marshallskog otočja. Premda se atol Bikini nalazi na Tihom oceanu kao i atol Mururoa, riječ je o dvjema vrlo udaljenim lokacijama. Naime, atol Bikini udaljen je od atola Mururoa u Francuskoj Polineziji više od 7.000 kilometara, gotovo kao Moskva od New Yorka.

Komentari