Na današnji dan

Prvi egipatski sultan bio je podrijetlom Albanac (1853.)

Hussein Kamel, prvi sultan modernog Egipta, rođen je 21. studenog 1853. godine. Dinastija iz koje je potekao bila je albanskog porijekla. Naime, Egipat je dugo godina bio pod Osmanskim Carstvom, upravo kao i područje današnje Albanije. Dogodilo se da jejedan Albanac – imenom Muhamed Ali – uspio prigrabiti vlast u Egiptu. To mu je uspjelo u trenutku kad su Napoleonove francuske jedinice napustile Egipat, zbog čega je nastao privremeni vakuum u vlasti.

Nakon Napoleonovog odlaska, Osmanlije su poslali Albanca Muhameda Alija da vrati Egipat pod kontrolu Carstva. Međutim, on je odlučio umjesto toga uzeti vlast za sebe. To mu je uspjelo zato što je većina osmanlijskih vojnika u Egiptu bila zapravo albanskog porijekla.

Muhamed Ali proglasio se kedivom (potkraljem) Egipta i ostao je u nekoj vrsti vazalnog odnosa prema osmanskim sultanima. Međutim, u stvarnosti je sam vladao Egiptom. Hussein Kamel je bio praunuk Muhameda Alija, a njegovim stupanjem na prijestolje prekinut je dotad postojeći slabi vazalni odnos prema osmanskom sultanu. Naime, Hussein Kamel sam je dobio titulu sultana 1914. godine, umjesto dotadašnje titule kediva. Cijela priča bila je dio složenije međunarodne politike jer je 1914. buktio Prvi svjetski rat, a osamostaljenje Egipta od Osmanskog Carstva zapravo su proveli Britanci. Oni su na Bliskom istoku na svakojake načine nastojali oslabiti neprijateljsko Osmansko Carstvo, pa su između ostalog upotrijebili slavnog T. E. Lawrencea (Lawrence od Arabije) koji je sudjelovao u poznatom ustanku Arapa protiv Osmanskog Carstva za vrijeme Prvog svjetskog rata.

piše: Dražen Krajcar


Komentari