Na današnji dan

Prvi broj znanstvenog tjednika Science (1880.)

Časopis Science (engl. Znanost) izdaje American Association for the Advancement of Science (Američko društvo za unapređenje znanosti) i slovi kao jedan od najutjecajnijih znanstevnih časopisa na svijetu. Časopis izlazi jednom tjedno i ima oko 130.000 pretplatnika. Međutim, stvarni broj čitatelja procjenjuje se na milijun jer postoji mrežno izdanje od 1990. godine. Sjedište redakcije je u Washingtonu, ali ima ured i u Cambridgeu (Velika Britanija).

U časopisu se objavljuju najvažnija znanstvena istraživanja i izvješća o njima. U svakom broju mogu se čitati novosti ili stajališta na neku temu. Za razliku od većine časopisa, koji su specijalizirani za određeno znanstveno područje, Science obuhvaća sva prirodoslovna područja. Međutim, najčešće teme su iz biologije, genetike i biotehnologije. 

Prvi časopis naziva Science počeo je izlaziti još 1880. godine. Osnovao ga je njujorški novinar John Michels, a financijski su ga podupirali Thomas Alva Edison i Alexander Graham Bell. Nakon dvije godine je ukinut zbog nedostatka novca. Sljedeće godine opet ga je pokrenuo entomolog Samuel Scudder, ali je nakon godinu dana, opet zbog nedostatnih sredstava, ukinut. Tad ga je kupio psiholog James McKeen Cattell za 500 dolara. On se dogovorio s Američkim društvom za unapređenje znanosti da Science postane njhovo službeno glasilo, ali je ostao u njegovom vlasništvu do smrti. 

Za stručne časopise računa se faktor odjeka (Impact Factor). On ne predstavlja kvalitetu članaka nego broj citiranja časopisa. Prema tom kriteriju Science je na drugom mjestu u svijetu. 

Piše: Marsela Alić


Komentari