Na današnji dan

Prva velika kršćanska pobjeda nad muslimanskim osvajačima – 721.

Muslimanskom silom zapovijedao je Al-Sam ibn Malik al-Havlani, koji je i sam poginuo.

Bitka između kršćana i muslimana, u kojoj su kršćanske snage po prvi put nanijele težak poraz islamskim osvajačima, dogodila se u južnoj Francuskoj 9. lipnja 721. godine. Naime, bilo je to doba jake ekspanzije islama, koje je počelo još u doba proroka Muhameda. Godine 711. muslimanski su osvajači preko Gibraltara prodrli iz Afrike u današnju južnu Španjolsku. Zauzevši u svega 6 godina gotovo cijelo područje Španjolske, počeli su preko Pireneja prodirati u južnu Galiju (današnja južna Francuska).

Muslimanski osvajači uspjeli su na području današnje južne Francuske uspostaviti svoj teritorij. Posjedovali su velike gradove: Narbonne, Carcassonne, Nîmes i Béziers. Taj muslimanski teritorij  pružao im je bazu za napade u sjevernije krajeve. Naročito im je na udaru bila Akvitanija – vojvodstvo koje se prostiralo na sjever od muslimanskog teritorija pa sve do rijeke Loire.

Vojvoda od Akvitanije imenom Odo Veliki uspio je nanijeti odlučujući poraz muslimanima kod svog glavnog grada Toulousea. Muslimanskom silom zapovijedao je arapski vojskovođa Al-Sam ibn Malik al-Havlani, koji je imao funkciju namjesnika Andaluzije. I on sam je ranjen u toj bitki, pa je ubrzo umro. Čak se i arapski povjesničari slažu da je ta bitka bila potpuna katastrofa za muslimanske snage.

piše: Dražen Krajcar


Komentari