Na današnji dan

Prva upotreba tenkova u bitki (1916.)

Britanci su po prvi put upotrijebili svoje tajno oružje koje je trebalo promijeniti tijek rovovskog ratovanja 15. rujna 1916. godine. Prvi su tenkovi, naime, sa svojom brzinom ispod 5 km/h bili tako spori da nisu služili za brze mobilne prodore kao danas, nego za lagano napredovanje u bitki rovovskog tipa, kao zaštita pješaštvu. Bili su otporni na bodljikavu žicu, puščanu paljbu i (donekle) mitraljeze pa su se mogli uputiti do protivničkog rova, no bili su osjetljivi na topničku vatru.

U prvoj je bitki u napad krenulo 25 tenkova, koji su izazvali znatan psihološki utjecaj na neprijatelja iako im je borbena vrijednost zapravo bila mala jer su bili podložni kvarovima, teški za upravljanje i slabo oklopljeni. Ipak, Winston Churchill bio je prilično razočaran jer je smatrao da je tenkove trebalo duže držati u tajnosti, a zatim, kada ih se dovoljno proizvede, upotrijebiti u masovnom napadu.

Sam naziv tank dolazi engleskog naziva za spremnik za vodu, pod kojim su se opisom prvi tenkovi isporučivali zbog tajnosti. Čak ni radnici koji su izrađivali dijelove novih vozila nisu znali njihovu točnu svrhu te im je rečeno da je riječ o pokretnim spremnicima za vodu namijenjenim za opskrbu vojnika u rovovima.

Komentari