Na današnji dan

Prva upotreba soničnog topa u SAD-u – 2009.

Sonični top namijenjen je policijskim snagama i drugim čuvarima reda, ponajviše u svrhu obuzdavanja velikih masa ljudi (primjerice, na protestnim skupovima itd.)

Dana 24. rujna 2009. godine prvi je put u praksi upotrijebljen sonični top u SAD-u. Radilo se o uređaju naziva Long Range Acoustic Device (LRAD), što u prijevodu znači Akustični uređaj velikog dometa. Taj je uređaj sposoban proizvesti zvuk koji izaziva bol kod ljudi čak i na udaljenostima od nekoliko stotina metara. Neke verzije imaju domet koji se računa u kilometrima. LRAD je namijenjen policijskim snagama i drugim čuvarima reda, ponajviše u svrhu obuzdavanja velikih masa ljudi (primjerice, na protestnim skupovima itd.)

Zanimljivo je da uređaj LRAD koriste i putnički brodovi za obranu od piratskih napada. Frekvencija na kojoj LRAD odašilja zvuk iznosi oko 2 i pol kiloherca. Taj je uređaj već ušao u upotrebu u više od deset zemalja širom svijeta. LRDA uređaji težine su od 6,8 to 145,1 kilograma. Navodno ne bi smjeli izazivati trajna oštećenja sluha, no u tom ih smislu neki kritiziraju.


Komentari