Na današnji dan

Prva sjednica Izraelskog parlamenta (1949.)

Dana 14. veljače 1949. prvi se put sastao parlament države Izrael. Prva sjednica održana je u zgradi Židovske agencije u Jeruzalemu točno 9 mjeseci nakon proglašenja države Izrael. Riječ je o građevini sličnoj tvrđavi, koja je smještena u jeruzalemskoj četvrti Rehavia. Udaljenost od te zgrade do ulaza u jeruzalemski Stari grad iznosi otprilike jedan kilometar.

Govor na prvoj sjednici držao je Chaim Weizmann, koji je nekoliko dana kasnije u tom istom parlamentu uveden u dužnost prvog predsjednika države Izrael. Parlament je sebi nadjenuo ime Kneset, koje se koristi i danas, a na hebrejskom jeziku označava skupštinu.

Najveći broj mandata u prvom sazivu Kneseta imala je stranka Mapai, predvođena Davidom Ben-Gurionom. On je izabran i za prvog premijera države Izrael. Ministarske položaje u prvoj izraelskoj vladi dobili su, između ostalih, Golda Meir i Moshe Sharett (oboje su kasnije i sami postali premijeri). Zanimljivo je da je od 12 članova prve izraelske vlade njih čak devetero rođeno na području nekadašnjeg Ruskog Carstva. U vrijeme prve sjednice izraelskog Kneseta još je uvijek trajao prvi Izraelsko-arapski rat.


Komentari