Na današnji dan

Prva kršćanska biskupica (1992.)

Maria Bregas rodila se 1945. Bad Segebergu, u Njemačkoj. Studirala je klasične jezike i evangeličku teologiju. Godine 1970. položila je ispit za vikaricu i počela raditi. Nakon dvije godine položila je sljedeći ispit i postala župnica u Meldorfu. Stupanje u svećenićku službu se u Evangeličkoj Crkvi ne smatra sakramentom, već je potrebno položiti određene ispite. Udala se za vikara Petera Jepsena. Vremenom je napredovala do voditeljice dekanata, a u Hamburgu 30.8.1992. preuzela je funkciju biskupa kao prva žena na toj poziciji u Evangeličkoj Crkvi te je 2002. ponovno izabrana. 

Sudjelovala je u radu brojnih odbora Evangeličke Crkve, kao i sinoda te je neko vrijeme predsjedavala organizacijom za evangeličke misije. Također je bila članica vijeća Luteranskog svjetskog saveza. Sebe smatra feminističkom teologinjom i slovi kao vrlo liberalna biskupica. Borila se za ravnopravnost homoseksualaca, međureligijski dijalog, prava migranata, beskućnike, ovisnike, prostitutke i oboljele od AIDS-a.
Maria Jepsen odstupila je s biskupske stolice nakon što je utjecajni časopis Der Spiegel 2010. izvijestio o seksualnim napadima svećenika na maloljetnike o kojima je biskupica bila obaviještena, ali ništa nije poduzela. 
Piše: Marsela Alić

Komentari