Na današnji dan

Prva izvedba Verdijeve opere Aida održana je u Kairu – 1871.

Od Verdija je izradu opere Aida naručio egipatski kediv Ismail.

Praizvedba jedne od najpoznatijih svjetskih opera – Aide održana je 24. prosinca 1871. godine pod ravnanjem Giovannija Bottesinija. Skladao ju je slavni talijanski glazbenik Giuseppe Verdi, a libreto za nju napisao je Antonio Ghislanzoni. Kostime i rekvizite za prvu izvedbu dizajnirao je značajni francuski egiptolog Auguste Mariette. Opera je podijeljena u četiri čina, a radnja se odigrava u staroegipatskim gradovima Memfisu i Tebi u doba vladavine Ramsesa III. (13. – 12. stoljeće pr. Krista).

Zanimljivo je da prva izvedba te opere nije održana u Europi nego u Kairu. Naime, Aida je izvedena u opernoj zgradi tadašnjeg egipatskog kediva Ismaila iz dinastije Muhameda Alija. U to su vrijeme Egiptom vladali kedivi, nominalno vazali Osmanskog Carstva, no u stvarnosti autonomni vladari. Spomenutu opernu zgradu dao je kediv Ismail sagraditi povodom proslave otvaranja Sueskog kanala. U istoj je zgradi prije Aide izvedena i Verdijeva opera Rigoletto.

Izradu opere Aida od Verdija naručio je upravo spomenuti kediv Ismail, i to za prigodu otvaranja Sueskog kanala, no njena je prva izvedba bila odgođena zbog Francusko-pruskog rata. Verdi nije osobno prisustvovao praizvedbi u Kairu. Navodno je bio razočaran činjenicom da na izvedbu nije bila pozvana široka publika, nego samo uglednici.

piše: Dražen Krajcar


Komentari