Na današnji dan

Protivnik feminizma pobio 14 mladih žena – 1989.

Objavio je da se bori protiv feminizma i upucao svih 9 studentica u učionici, od čega je 6 umrlo.

Dana 6. prosinca 1989. goine 25-godišnji Kanađanin alžirskog porijekla upucao 28 ljudi prije nego si je sam oduzeo život. Rođeno ime bilo mu je Gamil Rodrigue Liass Gharbi, no kasnije je sam promijenio ime u Marc Lépine, navevši kao razlog mržnju prema ocu. Izgleda da mu je otac bio zlostavljač i preziratelj žena.

Marc Lépine na današnji je dan došao na montrealsku Politehničku školu sa svojom legalno nabavljenom poluautomatskom puškom. Ušao je u jednu učionicu i naredio razdvajanje ženskih i muških studenata.

Objavio je da se bori protiv feminizma i upucao svih 9 studentica, od čega je 6 umrlo. Zatim je izašao na hodnik i nastavio pucati, birajući za mete žene. Ukupno je upucao 24 žene i 4 muškarca, od čega je 14 žena umrlo. Svih 14 ubijenih žena bilo je mlađe od 32 godine. U poruci koju je ostavio tvrdio je da su mu feministice uništile život.


Do danas nije jednoznačno objašnjeno što ga je potaknulo na taj čin, no teorije uključuju pretpostavku da je bio žrtva nasilja nad djecom.

Komentari