Na današnji dan

Proglašena prva svetica Katoličke Crkve iz SAD-a (1946.)

Dana 7. srpnja 1946. prvi je put u povijesti jedna državljanka SAD-a proglašena sveticom Katoličke Crkve. Bila je to sv. Franciska Cabrini, osnivačica Misionarki Presvetog Srca Isusova. Premda je rođena u Italiji, doselila se u SAD 1889. godine. U američkoj saveznoj državi New York osnovala je sirotište za djecu koje postoji i danas, a naziva se Dom svete Cabrini (engl. Saint Cabrini Home). Bila je to prva od čak 67 institucija koje je sveta Franciska osnovala u SAD-u i drugim dijelovima svijeta.

Sv. Franciska je do svoje smrti u misionarsku djelatnost uključila više tisuća redovnica. One su u SAD-u, ali i u drugim dijelovima svijeta pomagale ljudima na mnoge načine. Skrbile su za siromašne, bolesnike i siročad, a čak su tješile i osuđenike na smrt u poznatom zatvoru Sing-Sing.

Svetu Francisku Cabrini proglasio je sveticom Katoličke Crkve papa Pio XII. Budući da je ona od 1909. bila naturalizirana državljanka SAD-a, tim je proglašenjem ona postala prvom kanoniziranom osobom među američkim državljanima uopće (kako ženskim, tako i muškim).

Zanimljivo je da je sv. Franciska Cabrini svetica zaštitnica useljenika (imigranata). Njoj u čast podignuto je svetište u New Yorku, i to na Manhattanu, gdje postoji i ulica s njenim imenom (Cabrini Boulevard). Također, jedno svetište podignuto je njoj u čast i u američkoj saveznoj državi Colorado.

Po sv. Franciski Cabrini zove se niz značajnih institucija u SAD-u. Primjerice, postoji Srednja škola majke Cabrini (engl. Mother Cabrini High School) u New Yorku i Cabrini College u Pennsylvaniji.


Komentari