Na današnji dan

Pripadanik SS-a koji je rođen u Hrvatskoj – 1924.

SS-ovac Anton Geiser rođen je u Selcima Đakovačkim. Bio je pripadnik jedinica nazvanih SS-Totenkopfverbände (na njemačkom jeziku Totenkopf znači mrtvačka glava), zaduženih za koncentracijske logore.

Dana 17. listopada 1924. godine rođen je u Selcima Đakovačkim pripadnik SS-a Anton Geiser. Po etničkoj pripadnosti Geiser je bio Nijemac, što nije bilo neobično za taj kraj Hrvatske prije Drugog svjetskog rata. Geiser je 1942. godine, u vrijeme Drugog svjetskog rata, unovačen u SS. Tada mu je bilo samo 17 godina.

U SS-u je Geiser postao pripadnik jedinica nazvanih SS-Totenkopfverbände (na njemačkom jeziku Totenkopf znači mrtvačka glava). Te su jedinice bile zadužene za koncentracijske logore. Geiser je radio u logoru Sachsenhausen, sjeverno od Berlina, a kasnije i u poznatom logoru Buchenwald pokraj Weimara.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata živio je Anton Geiser u Austriji, a zatim je otišao u SAD. Ondje je Geiser i umro, u gradu Pittsburghu u Pennsylvaniji, nakon što je doživio čak 89. godinu.


Komentari