Na današnji dan

Princ Maksimilijan od Badena – kancelar u doba propasti Njemačkog Carstva – 1929.

Nakon što se njemačka carska vojska našla pred slomom 1918. godine, nagovorili su cara Vilima II. (Wilhelma II.) da imenuje princa Maksimilijana od Badena novim kancelarom. 

Dana 6. studenog 1929. godine umro je princ Maksimilijan od Badena, njemački aristokrat koji je bio kancelar u doba propasti Njemačkog Carstva uslijed poraza u Prvom svjetskom ratu. Princ Maksimilijan od Badena bio je vrlo visokog podrijetla, kao unuk vladajućeg velikog vojvode od Badena (Baden je nekoć bila nezavisna država, na čelu koje je bio vladar s titulom velikog vojvode). Maksimilijanov otac bio je jedno vrijeme čak i kandidat za grčko kraljevsko prijestolje. Zanimljivo je da je po majčinoj liniji Maksimilijan bio praunuk ruskog cara Nikolaja I., a bio je također i potomak Napoleonove supruge Jozefine. Maksimilijan se oženio iznimno uglednom suprugom – Marijom Lujzom od Hannovera i Cumberlanda – čije su tetke bile ruska carica Marija Fjodorovna i britanska kraljica Aleksandra, a ujaci kraljevi Danske i Grčke.

Nakon što se njemačka carska vojska našla pred slomom 1918. godine, nagovorili su cara Vilima II. (Wilhelma II.) da imenuje princa Maksimilijana od Badena novim kancelarom. On je to prihvatio, u trenucima vrlo kompliciranima za Njemačku. Naime, osim vojnog poraza Njemačkoj je prijetilo i izbijanje masovnih revolucija, ponešto sličnih Oktobarskoj revoluciji iz prethodne godine u Rusiji. U takvim je okolnostima princ Maksimilijan, kao novi kancelar, na trenutke prilično radikalno reagirao, pokušavajući spriječiti izbijanje revolucionarnih nemira. U jednom je trenutku čak i jednostrano proglasio abdikaciju cara Vilima II., a svoje je kancelarske ovlasti prenio na  socijaldemokratskog političara Friedricha Eberta (taj su Maksimilijanov potez smatrali neustavnim). Ipak, načelno se smatra da je Maksimilijan takvim svojim potezima olakašao tranziciju vlasti s nekadašnjeg carskog tipa na novi republikanski i demokratski. Ubrzo se povukao iz politike, a umro je 1929. godine u 63. godini života u njemačkom gradu Salemu (današnja pokrajina Baden-Württemberg).


Komentari