Na današnji dan

Predstavljena Turbinia – najbrži brod na svijetu (1897.)

Dana 26. lipnja 1897. predstavljen je širokoj javnosti brod Turbinia, prvi parobrod na svijetu s pogonom na parnu turbinu. Naime, raniji parobrodi koristili su za pogon isključivo parne strojeve, a nova parna turbina omogućavala je manju masu pogonskog sklopa, manje vibracije i lakše održavanje.

Turbinia je u trenutku svog predstavljanja vjerojatno bila najbrži brod na svijetu. Mogla je navodno postići brzinu od gotovo 64 kilometra na sat, a imala je istisninu od oko 44 i pol tone. Turbinia je imala čak devet propelera, postavljenih po tri na svakoj od triju osovina. Maksimalna snaga parne turbine iznosila je oko 2.100 konjskih snaga. Turbinia je bila eksperimentalni brod, no pokazala se vrlo upečatljivom. Dapače, Britanska je mornarica nekoliko godina kasnije odlučila da će svi njeni budući brodovi biti pokretani parnim turbinama.

Komentari