Na današnji dan

Predstavljen Intelov mikroprocesor 80286 – 1982.

Činio je osnovu računala IBM PC AT koje je pušteno na tržište 1984. godine. 

Dana 1. veljače 1982. godine predstavljen je Intelov procesor 80286, koji se pokazao važnim za širenje osobnih računala tijekom 1980-ih godina. Bio je izgrađen na 16-bitnoj mikroprocesorskoj arhitekturi, a sastojao se od oko 134.000 tranzistora. Radio je isprva na frekvenciji od 4 MHz, a u konačnici su ostvarene i verzije s čak 25 MHz, ali ne u Intelovoj proizvodnji, nego u proizvodnji drugih kompanija (nakon što se Intel već prebacio u potpunosti na razvoj novijeg mikroprocesora 80386). Naime, kopije mikroprocesora 80286 proizvodile su kasnije i druge kompanije, poput AMD-a (kratica za Advanced Micro Devices), Harrisa, IBM-a, Siemensa i Fujitsua.

Mikroprocesor 80286 činio je osnovu računala IBM PC AT (poznatog i pod nazivima IBM Personal Computer/AT ili IBM PC/AT) koje je pušteno na tržište 1984. godine. To je računalo tijekom sljedećih godina uvelike bilo klonirano, tako da su se svijetom proširile tzv. IBM-kompatibilne verzije računala zasnovane na 80286 mikroprocesoru. Računalo IBM PC AT koristilo je isprva mikroprocesor Intel 80286 s frekvencijom od 6 MHz, a kasnije je uvedena i verzija s mikroprocesorom na 8 MHz. Mikroprocesor 80286 proizvodio se sve do ranih 1990-ih godina, premda je već 1986. godine na tržište stavljen njegov nasljednik, Intelov mikroprocesor 80386.

Komentari