Na današnji dan

Praizvedba opere Rigoletto slavnog Giuseppea Verdija (1851.)

Praizvedba opere Rigoletto talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija održana je 11. ožujka 1851. godine. Glavni su likovi te opere vojvoda od Mantove, njegova dvorska luda Rigoletto i Rigolettova kći Gilda. Zanimljivo je da je ta opera bila napisana prema drami Kralj se zabavlja (franc. Le roi s’amuse) francuskog književnika Victora Hugoa, no imena likova zamijenjena su prema zahtjevima cenzora.

Izvorni glavni likovi u drami Kralj se zabavlja bili su francuski kralj Franjo I. (preslikan u operi u vojvodu od Mantove), njegova dvorska luda Triboulet (preslikan u Rigoletta) i Blanche (preslikana u Gildu). Praizvedba Rigoletta održana je u znamenitom kazalištu La Fenice u Veneciji i osvojila je publiku. Vojvodina arija La donna è mobile navodno se već sljedećeg jutra pjevušila po Veneciji.

Komentari