Na današnji dan

Pragmatička sankcija cara Karla VI. – 1713.

Strane sile nisu na lak način pristale na takav način nasljeđivanja.

Pragmatička sankcija cara Karla VI. Habsburškog, kojom je definirano nasljeđivanje posjeda dinastije Habsburg, izdana je 19. travnja 1713. godine. Smisao uvođenja te sankcije bio je u osiguravanju prijestolja carevim ženskim potomcima, budući da Karlo VI. nije imao sinova, a u tom trenutku jedino su žive bile Karlove nećakinje Marija Josipa i Marija Amalija. Tako da je car Karlo VI. je bio posljednji zakoniti muški potomak cjelokupne dinastije Habsburg, nekoć najmoćnije europske vladarske kuće (muška španjolska grana Habsburgovaca bila je izumrla još 1700. godine, a austrijska upravo s Karlom VI.). Poticaj mu je dao Hrvatski sabor koji je godinu dana ranije donio Hrvatsku pragmatičku sankciju.

Pragmatička sankcija iz 1713. godine potpisana je u Beču, a imala je tri točke:

  1. Zemlje Habsburške Monarhije ne smiju se dijeliti, odnosno ne smiju sebi izabrati drugog vladara osim Habsburgovca.

  2. Nakon smrti Karla VI., ako on ne bi imao sina, prijestolje nasljeđuju njegove kćeri i njihovi zakoniti potomci po načelu primogeniture (prvorodstva)


  3. Izumre li Karlova loza, prijestolje nasljeđuju kćeri njegova brata Josipa I. i njihovi zakoniti potomci po načelu primogeniture.

Pragmatičku sankciju su u Beču osim cara još i mnogi njegovi najvažniji savjetnici i suradnici iz redova visoke aristokracije. Primjerice, sankciju je potpisao znameniti princ Eugen Savojski (jedan od najslavnijih vojskovođa toga vremena), knez Schwarzenberg te grofovi Traun, Dietrichstein, Starhenberg, Herberstein, Schönborn, Sinzendorf, Paar, Palffy i Khevenhüller.

Careva kći Marija Terezija rodila se 13. svibnja 1717. godine, tj. otprilike četiri godine od uvođenja spomenute Pragmatičke sankcije.Iako je car Karlo čitav život pokušavao pridobiti ostale europske sile da priznaju Sankciju to se nije dogodilo. Naime, Karlo VI. umro je 1740. godine bez muškog potomka, a na prijestolju ga je naslijedila kći Marija Terezija. Odmah nakon toga izbio je Austrijski nasljedni rat (1740. – 1748.)u kojem se Marija Terezija uspjela održati na prijestolju, iako je izgubila neke teritorije.

Pragmatička sankcija bila je jedan od temeljnih zakona Habsburške Monarhije, kasnije Austro-Ugarske sve do njene propasti 1918. godine.

piše: Dražen Krajcar

Komentari