Na današnji dan

Jaroslav Šidak – hrvatski povjesničar

¦IDAK, Jaroslav

Poznati hrvatski povjesničar Jaroslav Šidak, koji je svojim radom uvelike utjecao na razvoj hrvatske historiografije u drugoj polovici 20. stoljeća, rodio se 4. siječnja 1903. godine u Beču. Povijest je diplomirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je predavao hrvatsku i svjetsku povijest novog vijeka. Godine 1948. osnovao je i do 1985. uređivao Historijski zbornik te pisao brojne članke za Enciklopediju Leksikografskog zavoda.

Šidak je u znanstvenim djelovanjem obradio brojne teme iz hrvatske povijesti, a posebno se bavio 19. stoljećem. Tako je problematizirao ilirski pokret, razvoj jugoslavenske ideje u hrvatskoj politici, okolnosti revolucionarne 1848. godine u Hrvatskoj, politička zbivanja od Bachova apsolutizma (1851. – 1859.) do ustanka Eugena Kvaternika u Rakovici (1871.) te pisao o brojnim značajnim osobama hrvatske povijesti.

Za svoj znanstveni rad 1976. godine dobio je Nagradu za životno djelo. Jaroslav Šidak preminuo je u Zagrebu 1986. godine.

piše: Dražen Krajcar


Komentari