Na današnji dan

Potpisivanje međunarodnog Ugovora o svemiru – 1967.

Ugovorom nije zabranjeno postavljanje vojnih satelita i konvencionalnog oružja u Zemljinoj orbiti.

Ugovor koji se kolokvijalno zove Ugovor o svemiru (eng. Outer Space Treaty), a punim imenom Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira uključujući Mjesec i druga nebeska tijela potpisan je 27. siječnja 1967. godine. Poticaj za sklapanje ugovora bilo je razvijanje umjetnih satelita, koje se potencijalno moglo naoružati nuklearnim oružjem. Spomenuti ugovor i dalje je jedan od temelja međunarodnog svemirskog prava, te jedno od najvećih pravnih postignuća nastalih u sklopu UN-a.

Osnovna načela ugovora su:

– istraživanje svemira provodit će se za dobrobit čovječanstva i u interesu svih zemalja


– sve države imaju pravo na istraživanje i korištenje resursa u svemir, te se pozivaju na međusobnu suradnju u takvim pothvatima

– niti jedna država ne smije uključiti dio svemira u svoj sastav, ili ga vojno okupirati

– države ne smiju postaviti nuklearno oružje ili drugo oružje masovnog uništenja u Zemljinu orbitu, na druga nebeska tijela, ili u svemir

– Mjesec i druga nebeska tijela ne smiju se koristiti u vojne svrhe, uključujući ispitivanje oružja, vojne vježbe i sl.

– astronauti se smatraju poslanicima i predstavnicima čovječanstva u svemiru

– države su odgovorne za aktivnosti koje provode u svemiru, bez obzira na to provode li ih vladine ili nevladine organizacije

– države snose odgovornost za bilo kakvu štetu koju nanesu predmeti koje postave u svemir, no takvi predmeti ostaju pod njihovom pravnom nadležnošću i u njihovom vlasništvu

– države su dužne izbjegavati kontaminaciju i zagađivanje svemira i nebeskih tijela

Važno je istaknuti da ugovor nije zabranio postavljanje vojnih satelita ili konvencionalnog oružja u Zemljinoj orbiti, te da su mnogi pojmovi, poput svemir, predmet u svemiru, nebesko tijelo itd. ostali nedefinirani. Ipak, ugovor je zabranio postavljanje vojnih baza i ispitivanje oružja u Zemljinoj orbiti. Mnoga načela ugovora bila su utemeljena na Ugovoru o Antarktiku iz 1959., koji je imao vrlo sličan cilj: sprečavanje militarizacije Antarktika i teritorijalnih pretenzija na taj kontinent.

Prve zemlje koje su potpisale ugovor bile su SAD, Velika Britanija i Sovjetski Savez. Ugovor je stupio na snagu u listopadu 1967. godine, a od tada ga je potpisalo više od 100 država.

piše: Dražen Krajcar

Komentari