Na današnji dan

Postavljeni temelji bazilike sv. Petra u Vatikanu (1506.)

Dana 18. travnja 1506. postavljen je kamen temeljac bazilike sv. Petra u Vatikanu. Ranije je na tom mjestu postojala starija bazilika iz 4. stoljeća. U doba renesanse u Vatikanu je započela gradnja nove bazilike. Gradnja je zatim trajala više od stotinu godina, a bazilika je posvećena 1626. godine.

Bazilika sv. Petra u Vatikanu danas ima dužinu otprilike 220 metara, visinu svoda lađe 45 metara, te maksimalnu visinu 138 metara. U baziliku sv. Petra može stati čak oko 20.000 ljudi. Zanimljivo je da ta crkva nije katedrala. Naime, katedrale su definirane kao crkve u kojima se nalazi biskupska katedra (stolac), a papa kao rimski biskup katedru ima u bazilici sv. Ivana Lateranskog (ta je bazilika, dakle, rimska katedrala).

Osobito je važna činjenica da je bazilika sv. Petra u Vatikanu sagrađena iznad groba apostola sv. Petra. Naime, taj je apostol prema predaji pogubljen kod Neronovog cirkusa, koji se nalazio u neposrednoj blizini današnje bazilike. Sveti Petar sahranjen je zatim u grobu za koji se pretpostavlja da se nalazi ispod glavnog oltara današnje bazilike.

Važan spomenik u bazilici sv. Petra u Vatikanu predstavlja i Michelangelova Pietà, koju je taj renesansni umjetnik dovršio kad su mu bile samo 24 godine. Pietà je ujedno i jedina skulptura koju je Michelangelo potpisao.

Komentari