Na današnji dan

Postavljen prvi telegrafski kabel preko Atlantika (1858.)

Dana 5. kolovoza 1858. godine dovršeno je postavljanje prvog telegrafskog kabela preko Atlantskog oceana. Njegovo postavljanje organizirao je Amerikanac Cyrus West Field, koji osobno nije bio stručnjak ni za telegrafe ni za oceanografiju, no angažirao je u tu svrhu stručne ljude. Transatlantski kabel povezivao je Sjevernu Ameriku s Europom i predstavljao je revolucionarno tehničko dostignuće. Naime, ranije je slanje poruka između tih dvaju kontinenata bilo moguće samo brodom. Takvo je putovanje poruke oduzimalo i po dvadesetak dana, a u slučaju lošeg vremena na oceanu i znatno više. Telegrafski kabel preko Atlantskog oceana omogućio je gotovo trenutno prenošenje poruka s jednog na drugi kontinent.

Nažalost, taj prvi telegrafski kabel preko Atlantskog oceana funkcionirao je samo oko mjesec dana, vjerojatno zbog previsokog napona kojem je bio podvrgnut. Prva stabilna telegrafska veza ostvarena je tek u sljedećem desetljeću.

Komentari