Na današnji dan

Posljednji veliki meštar templara spaljen na lomači – 1314.

Prema legendi de Molay je na lomači bacio prokletstvo na francuske kraljeve.

Posljednji veliki meštarviteškoga reda templara – Jacques de Molay – spaljen je na lomači 18. ožujka 1314. godine. Taj je čin bio dio procesa ukidanja reda pod optužbom za herezu.Papa Klement V. još je 1306. godine pozvao de Molaya u Parizda brani svoj red od optužbi što ih je protiv templara podignuo francuski kralj Filip IV. Lijepi. Uhićen je 1307. zajedno sa svim templarima u Francuskoj, a pod torturom je priznao navodne mnogobrojne zločine templara. Na ispitivanju 1308. povukao je pred papinim poslanicima priznanje, ali je zatim u zatvoru, mučen i slomljen, ponovno priznao krivnju. Templari su optuženi za krivovjerje i sodomiju (jedan od dokaza bio je navodno i njihov grb gdje dvojica muškaraca jašu na jednom konju). Okrivili su ih i da štuju božanstvo Bahometa.

Templarski je red konačno ukinut 1312. godine. Učinjeno je to na poticaj francuskog kralja Filipa IV. Lijepog, koji je dugovao templarima velike svote novaca. Klement V. bio je prvi papa koji je umjesto u Rimu stolovao u Avignonu, gdje je bio pod utjecajem francuskog kralja (tzv. Avignonsko sužanjstvo).

De Molay je spaljen na jednom otočiću usred rijeke Seine u Parizu. Postoji legenda da je umirući bacio prokletstvo na francuske kraljeve. Papa Klement V. umro je samo mjesec dana kasnije, a kralj Filip IV. unutar godinu dana. Za 14 godina izumrla je Filipova kraljevska dinastija u muškom koljenu.

Piše: Dražen Krajcar

Komentari