Na današnji dan

Posljednji sačuvani tekst pisan egipatskim hijeroglifima (394.)

S danom 24. kolovoza 394. godine datiran je posljednji sačuvani tekst pisan egipatskim hijeroglifima. Riječ je o tekstu poznatom pod nazivom Esmet-Akhomov hijeroglif, urezanom u hram egipatske božice Izide na otoku File, na izvornoj lokaciji u južnom Egiptu kod prvog katarakta rijeke Nila. Zbog gradnje Asuanske brane taj je hram u 20. stoljeću premješten na novu lokaciju, tj. na susjedni otok na Nilu, udaljen samo oko 600 metara od starog otoka.

Hram božice Izide na otoku File jedan je od općenito najpoznatijih egipatskih hramova, a cijeli je otok imao posebno značenje za staroegipatsku mitologiju i religiju kao jedno od pretpostavljenih mjesta na kojima je sahranjen bog Oziris. Spomenute 394. godine Egipat se nalazio u sastavu Rimskog Carstva, kojim je u to doba vladao car Teodozije I. (posljednji zajednički vladar istočnog i zapadnog dijela Rimskog Carstva). S obzirom na to da su rani tekstovi s egipatskim hijeroglifima nastajali već oko 3.300 godine prije Krista (možda i ranije), to je pismo korišteno čak oko 3700 godina, ako ne i duže.

Komentari