Na današnji dan

Posljednji papa koji prije izbora nije bio biskup – 1846.

Papa Grgur XVI. bio je uoči izbora za papu redovnik kamaldoljanin. Tek nakon izbora za papu posvećen je za biskupa (dakako, za biskupa Rima).

Grgur XVI., posljednji papa koji prije izbora nije bio biskup, umro je 1. lipnja 1846. godine. Nakon njega, tijekom posljednjih 160-ak godina birane su za pape isključivo osobe koje su već bile zaređene za biskupe. Papa Grgur XVI. bio je uoči izbora za papu redovnik kamaldoljanin. Riječ je o katoličkom crkvenom redu nastalom iz benediktinaca. Kamaldoljani su nazvani prema talijanskom gradu Camaldoliju u Toskani. Izvorno su imali vrlo stroga pravila.

Papa Grgur XVI. rođen je pod imenom Bartolomeo Alberto Cappellari u gradu Bellunu u zaleđu Venecije. Nakon što se pridružio redovnicima kamaldoljanima živio je u samostanu sv. Mihaela na otoku Muranu. Taj je otok smješten u venecijanskoj laguni, a zanimljivo je da je u istom samostanu nekoć živio i znameniti redovnik-kartograf fra Mauro. Budući papa Grgur XVI. također je uzeo ime Mauro kao redovnik.

S vremenom je Cappellari postao generalni vikar Reda kamaldoljana. Kasnije je došao i na mjesto prefekta Kongregacije za širenje vjere. Godine 1825. postao je kardinal, premda nije bio biskup (izvorno te dvije časti nisu bile u nužnoj vezi, nego su kardinalima mogli postati svećenici, pa čak i laici).


Godine 1831. kardinal Capellari izabran je za papu, pri čemu je uzeo ime Grgur XVI. (bio je posljednji papa imenom Grgur do danas). Tek nakon izbora posvećen je za biskupa. Dakako, pri tome je posvećen upravo za rimskog biskupa, jer su pape uvijek biskupi Rima. 

Za vrijeme svog pontifikata papa Grgur XVI. osudio je trgovinu robovima, kao i postupanje s crnim ljudima kao da su životinje. Papa Grgur XVI. umro je u Rimu na današnji dan nakon više od 15 godina pontifikata, u svojoj 81. godini.

Komentari