Na današnji dan

Posljednji lord koji je postao markiz u Ujedinjenom Kraljevstvu – 1941.

Titula markiza druga je najviša po rangu u Ujedinjenom Kraljevstvu, odmah iza vojvoda. Markize, grofove, vikonte i barune oslovljava se načešće riječju lord, dok su vojvode viši od lordova i jedini imaju pravo na oslovljavanje s His Grace.

Dana 12. kolovoza 1941. godine umro je posljednji aristokrat u Velikoj Britaniji za kojeg je ikada kreirana titula markiza. Zvao se Freeman Freeman-Thomas, a za njega je 1936. godine kreirana titula markiza od Willingdona. Da pojasnimo – britanska aristokracija podijeljena je na pet stupnjeva, pri čemu svaki stupanj ima svoju titulu. Te titule od najviše prema najnižoj idu sljedećim redom:

  1. vojvoda (Duke)

  2. markiz (Marquess)

  3. grof (Earl)


  4. vikont (Viscount)

  5. barun (Baron)

Dakle, titula markiza druga je najviša po rangu, odmah iza vojvoda. Napomenimo, markize, grofove, vikonte i barune oslovljava se načešće riječju lord, dok su vojvode viši od lordova i jedini imaju pravo na oslovljavanje s His Grace (hrv. Njegova Milost).

Markiz od Willingdona bio je, dakle, posljednji kreirani markiz, što znači da od 1936. do danas ta titula više nije dodjeljivana, nego isključivo nasljeđivana (danas postoji oko 34 živućih markiza u Velikoj Britaniji koji su naslijedili tu titulu). Inače, markizu od Willingdona dodijeljena je ta visoka titula prvenstveno zbog činjenice da je vršio službe potkralja Indije i potkralja Kanade (kolokvijalni naziv za funkciju Governor General of Canada).

Komentari