Na današnji dan

Posljednji latinski car napustio Carigrad (1261.)

Dana 25. srpnja 1261. posljednji latinski car napustio je Carigrad, grad koji je osvojila vojska bizantske dinastije Paleologa. Radilo se o faktičkom padu Latinskog Carstva, koje su zapadnjaci osnovali u Carigradu nakon osvajanja tog grada 1204. godine. Posljednji vladar Latinskog Carstva bio je car Balduin II. iz dinastije Courtenay (mlađe grane francuske kraljevske dinastije Capet). Njegova je dinastija nosila ime prema posjedu Courtenay u Francuskoj, smještenom otprilike stotinu kilometara jugoistočno od Pariza, a na prijestolje Latinskog Carstva došla je uvelike zahvaljujući ženidbenoj vezi s dinastijom flamanskih grofova (prvi car Latinskog Carstva bio je flamanski grof Balduin I, kojeg su na taj položaj izabrali križari nakon osvajanja Carigrada spomenute 1204. godine).

Dinastija Paleologa po gubitku Carigrada povukla se privremeno u Malu Aziju, a njen teritorij nazivan je u tom razdoblju Nicejskim Carstvom (prema gradu Niceji, udaljenom oko 90 kilometara jugoistočno od Carigrada). Paleolozi su, dakako, od samog početka željeli vratiti Carigrad pod svoju vlast, a spomenute 1261. to im je konačno i uspjelo. U trenutku kad je morao pobjeći iz Carigrada bio je car Balduin II. u srednjim četrdesetim godinama života. Navodno je pobjegao u takvoj žurbi da je za sobom ostavio carske dragulje, uključujući carsku krunu i žezlo. Ukrcao se na mletačku galiju i otplovio preko Grčke i Apulije sve do Francuske. I dalje je nastavio nositi titulu latinskog cara, premda samo naslovnu, a pokušavao je pomoću europskih moćnika povratiti svoje posjede, uključujući Carigrad. Preminuo je nakon takvih pokušaja u Napulju 1273. godine.

Komentari