Na današnji dan

Posljednji kancelar Francuske prije izbijanja revolucije (1714.)

Dana 25. veljače 1714. godine rođen je René Nicolas Charles Augustin de Maupeou, posljednji kancelar Francuske (fr. Chancelier de France) iz razdoblja prije izbijanja Francuske revolucije. Nominalno su kancelari Francuske tijekom tzv. starog režima (fr. Ancien Régime) bili najvišeg ranga među velikim službenicima francuske krune . Kancelari su bili zaduženi za vođenje sudskog dijela vlasti u Kraljevini Francuskoj, a ujedno su čuvali državne pečate. U današnjoj terminologiji njihov je položaj ponešto bio sličan ministrima pravosuđa, no rangom su nadvisivali kraljevske ministre.

René Nicolas Charles Augustin de Maupeou kancelar je postao 1768., naslijedivši svog oca, koji je također bio kancelar Francuske, ali samo jednan dan (otac je taj položaj uzeo nakratko samo da bi se umirovio s visokim statusom). Mlađi Maupeou kasnije je postao i prvi ministar, tj. svojevrsni premijer francuskog kralja Luja XVI. Od feudalnih titula nosio je naslove markiza de Moranglesa i Bullyja te vikonta od Bruyèresa. Doživio je pad starog režima u Francuskoj revoluciji 1789. godine, a preminuo je nekoliko godina kasnije, 29. srpnja 1792., u dobi od 78 godina.

Komentari