Na današnji dan

Posljednji francuski premijer uoči Revolucije (1730.)

Dana 7. ožujka rođen je čovjek koji je bio posljednji premijer Francuske prije izbijanja Revolucije 1789. godine. Ime mu je bilo Louis Charles Auguste le Tonnelier, a imao je aristokratske titule baruna od Breteuila i baruna od Preuillyja. Danas je najviše poznat kao barun de Breteuil po svojoj prvoj barunskoj tituli.

Barun de Breteuil rođen je u bogatoj plemićkoj obitelji, u prekrasnom dvorcu Azay-le-Ferron u središnjoj Francuskoj. Postao je ugledan diplomat, a zatim čak i francuski ambasador u Ruskom Carstvu. Kasnije se prebacio kao ambasador u habsburšku carsku prijestolnicu u Beču.

Još veći uspon u rangu doživio je barun de Breteuil kad je imenovan ministrom francuskog kraljevskog dvora (franc. Secrétaire d’État à la Maison du Roi). To je bila visoka funkcija na kojoj je Breteuil bio u kontaktu sa slavnom kraljicom Marijom Antoanetom, suprugom tada vladajućeg Luja XVI. Breteuil je kraljici učinio veliku uslugu u tzv. Aferi s ogrlicom. Kraljica mu je trajno ostala zahvalna zbog te pomoći, jer je spriječio da sramota padne na nju.

Breteuil je kratko vrijeme bio i francuski ministar obrane, tj. rata (franc. Secrétaire d’État de la Guerre), a 1789. postao je i glavnim ministrom (premijerom). Dogodilo se to upravo uoči sudbonosnog napada na Bastilju, kojim je formalno započela Francuska revolucija. Na neki je način upravo Breteuilovo imenovanje potaknulo Revoluciju, jer je time smijenjen dotadašnji glavni ministar Jacques Necker. Naime, Necker je provodio reforme u pokušaju da spasi Francusku koja je nezaustavljivo tonula. Protiv Neckera su se urotili neki konzervativci, kojima se on činio preradikalan, a prezirali su ga i zato što je bio protestant i stranac (iz Švicarske).

Nakon što je počela Francuska revolucija, Breteuil je pobjegao u emigraciju. Kraljica Marija Antoaneta, koja je s Lujem XVI. ostala u Francuskoj, ishodila je da ga se imenuje premijerom izbjegličke vlade. Na toj je funkciji Breteuil bio pregovarač s europskim dvorovima, koje je izgleda nagovarao da vojno interveniraju u Francuskoj. Sudjelovao je u pokušaju da kralj i kraljica pobjegnu iz Francuske, ali je to nesretno propalo kod Varennesa. Nakon pogubljenja kralja i kraljice bio je većinom marginaliziran.


Komentari