Na današnji dan

Posljednji feldmaršal Austro-Ugarske – 1872.

Feldmaršal nadvojvoda Josip August svojedobno je bio vlasnik najvećeg savršenog bijelog dijamanta na svijetu. Taj je dragi kamen 2012. godine prodan za više od 20.000.000 švicarskih franaka.

Dana 9. kolovoza 1872. godine rođen je nadvojvoda Josip August od Austrije, pripadnik dinastije Habsburg-Lothringen. On je pripadao grani te dinastije koja je nasljedno držala najviše položaje u Ugarskom Kraljevstvu. Naime, djed nadvojvode Josipa Augusta bio je ugarski palatin Josip, koji je više od 50 godina držao najvišu funkciju u Ugarskoj nakon kralja, onu palatina (funkcija palatina u Ugarskoj otprilike je odgovarala funkciji bana u Hrvatskoj).

Nadvojvoda Josip August rođen je na području današnje Mađarske, u mjestu Alcsútdoboz nedaleko od Budimpešte. U tom je mjestu imao veliku palaču, koja nije ostala sačuvana do danas. Zanimljivo je da se nadvojvoda Josip August oženio svojom daljom rođakinjom, koja je bila unuka cara Franje Josipa i znamenite carice Sissi.

Zanimljivo je da je nadvojvoda Josip August bio posljednji čovjek u povijesti koji je dobio čin austrougarskog feldmaršala. Dodijeljen mu je taj čin 24. listopada 1918. godine, samo nekoliko tjedana prije kraja Prvog svjetskog rata. Nakon tog je rata jedno vrijeme nadvojvoda Josip August bio čak i šef države u Mađarskoj, s titulom svojevrsnog namjesnika (regenta), no na kraju je morao pobjeći iz zemlje. Kasnije je sličan položaj namjesnika (regenta) u Mađarskoj dobio poznati admiral Miklós Horthy. 

Nadvojvoda Josip August umro je 1962. godine u gradiću Rainu u Bavarskoj. Spomenimo da je on svojedobno bio vlasnik najvećeg savršenog bijelog dijamanta na svijetu. Danas taj dragi kamen nosi ime Dijamant nadvojvoda Josip (eng. Archduke Joseph Diamond, njem. Erzherzog-Joseph-Diamant), a 2012. godine prodan je za više od 20.000.000 švicarskih franaka.


Komentari