Na današnji dan

Posljednji car koji je vladao cijelim Rimskim Carstvom – 395.

Teodozije je vladao područjem od Škotske na sjeveru do Sahare na jugu, te od Portugala na zapadu do područja današnje Sirije na istoku.

Na današnji dan 395. godine umro je rimski car Teodozije, posljednji koji je vladao nad obje polovice Rimskog Carstva – zapadnom i istočnom. Naime, nakon Teodozijeve smrti Carstvo je konačno podijeljeno na njegova dva sina – Arkadija i Honorija – i nikada više nije iznova ujedinjeno.

Doduše, prvi je put Rimsko Carstvo bilo podijeljeno na dva dijela još davno prije Teodozija. Naime, prva podjela dogodila se u doba cara Dioklecijana, stotinjak godina prije Teodozijeve vladavine. Između Dioklecijana i Teodozija Rimom je vladalo čak oko 18 careva. Teodozije je isprva vladao samo istočnom polovicom Carstva, koja je u to doba bila važnija od zapadne. Kasnije je zavladao i zapadnim dijelom i tako posljednji put ujedinio vlast nad cijelim Carstvom u rukama jednog čovjeka.

Teodozijevo Rimsko Carstvo protezalo se od Škotske na sjeveru do Sahare na jugu, te od Portugala na zapadu do područja današnje Sirije na istoku. Na prostorima Zapadne i Srednje Europe granica Carstva nalazila se na rijekama Rajni i Dunavu.

Kad je Teodozije na današnji dan umro u Milanu (lat. Mediolanum), Carstvo su naslijedila njegova dva sina, koji su još uvijek bili u mladoj dobi. Sin Honorije, kojem je bilo samo deset godina, naslijedio je zapadnu polovicu Carstva, a Arkadije, u starosti od oko sedamnaest godina, istočnu.

Komentari