Na današnji dan

Posljednji bizantski car koji je vladao velikim dijelovima Afrike i Azije – 610.

Krunidba bizantskog cara Heraklija, posljednjeg koji je vladao cjelokupnim Egiptom i Levantom, održana je 5. listopada 610. godine. Upravo u doba cara Heraklija (vladao je od 610. do 641. godine) osvojili su Arapi Palestinu i Siriju te pomaknuli kršćansko-muslimansku granicu sve do područja današnje Turske. Tako se Heraklijevo veliko carstvo, koje je nekoć obuhvaćalo Egipat, veliki dio sjevernoafričke obale (od današnje Libije do Maroka), dio današnje Španjolske, Sinaj, Malu Aziju, veliki dio Armenije, gotovo cijeli Balkanski poluotok, pa čak i veliki dio Italije, smanjilo otprilike na polovinu nekadašnjeg teritorija. Bizantsko Carstvo, koje je na vrhuncu Heraklijeve moći obuhvaćalo velike teritorije na tri kontinenta – Europi, Aziji i Africi, svelo se potkraj njegovog života uglavnom na europski i maloazijski dio.

Heraklije je, unatoč navedenim gubicima koje je doživio potkraj života, smatran moćnim i uspješnim carem. Naime, uspio je pobijediti Perzijance, a u njegovo je vrijeme uspješno obranjen Carigrad od napada Avara i Slavena. Ipak, muslimanski munjeviti prodor 630-ih godina bilo je gotovo nemoguće zaustaviti, tako da je potkraj Heraklijevog života kršćansko-muslimanska granica bila samo oko 200 kilometara udaljena od današnjeg turskog glavnog grada Ankare.

Komentari