Na današnji dan

Posljednja vladarica Monaka iz dinastije Grimaldi – 1697.

Veći dio života provela je u Versaillesu sa svojim suprugom. 

Dana 10. studenog 1697. godine rođena je Louise Hippolyte Grimaldi, posljednja vladarica Monaka iz izvorne dinastije Grimaldi. Ona je ujedno bila i jedina ženska vladarica u povijesti Monaka, jer su prijestolje te državice u načelu nasljeđivali sinovi. Dinastija Grimaldi vladala je Monakom još od kraja 13. stoljeća tj. oko 400 godina prije rođenja spomenute Louise Hippolyte. Budući da njen otac nije imao sinova, prijestolje je naslijedila upravo ona kao najstarija kći. Njenom udajom za Jacquesa Goÿona de Matignona, prijestolje je s njihovim sinom de facto prešlo na plemićku dinastiju Goÿon de Matignon. Ipak, radi očuvanja tradicije, njen je sin uzeo prezime Grimaldi, koje se čak i danas službeno koristi za vladajuću dinastiju u Monaku.

Plemićka obitelj Goÿon de Matignon potjecala je iz sasvim suprotnog dijela Francuske u odnosu na Grimaldije. Naime, Goÿon de Matignoni bili su podrijetlom iz Bretanje, a imali su posjede i u susjednoj Normandiji. Mjesto Matignon, po kojem su nosili prezime, nalazilo se nedaleko od poznatog gusarskog naselja Saint-Malo u Bretanji.

Premda je princeza Louise Hippolyte Grimaldi rođena u kneževskoj palači u Monaku, uz samu obalu Sredozemnog mora, veći dio života provela je u Versaillesu sa svojim suprugom. Radilo se, naime, o razdoblju u kojem je francusko visoko plemstvo bilo vezano uz kraljevski dvor. Čak su i suverene dinastije, koje su posjedovale vlastite malene države (npr. dinastije Lorraine, La Tour d’Auvergne i spomenuti Grimaldiji) običavale boraviti na francuskom kraljevskom dvoru, gdje su imale osobito visok status (tzv. princes étrangers tj. strani prinčevi). Tim su statusom nadilazile francusko plemstvo, bez obzira na titule, a nadmašivali su ih samo pripadnici francuske kraljevske obitelji (tzv. princes du sang tj. prinčevi kraljevske krvi).


Komentari