Na današnji dan

Posljednja katolička kraljica Švedske (1807.)

Dana 14. ožujka 1807. godine rođena je Jozefina od Leuchtenberga, posljednja katolkinja koja je bila švedska kraljica. Naime, Jozefina je bila supruga švedskog kralja Oskara I., koji je vladao od 1844. do 1859. godine. Ona je svog supruga prilično nadživjela, a preminula je tek 1876. godine.

Zanimljivo je da je Jozefina od Leuchtenberga bila unuka Napoleonove prve supruge Jozefine, po kojoj je dobila i ime. Dapače, navodno je upravo Napoleon Bonaparte inzistirao da joj se nakon rođenja nadjene ime po carici, tj. njegovoj supruzi. Jozefina od Leuchtenberga rodila se u Milanu, gdje je njen otac, Napoleonov posinak Eugène de Beauharnais, stolovao kao potkralj Italije.

Jozefina od Leuchtenberga udala se 1823. za švedskog prijestolonasljednika Oskara I. iz dinastije Bernadotte. Zanimljivo je da je i on imao veze s Napoleonom jer mu je otac bio Napoleonov maršal Jean Bernadotte, a majka bivša Napoleonova zaručnica Désirée Clary.

Iako je joj je suprug bio protestant, Jozefina je ostala katolkinja do kraja života. Budući da je Švedska bila većinski protestantska država, njena vjerska pripadnost stvarala je određene probleme. Sa sobom je Jozefina dovela u Švedsku katoličkog svećenika, a na mise i ispovijedi išla je u svoju katoličku kapelicu. Jozefina se zalagala za jačanje katolicizma u Švedskoj, gdje se u to doba, primjerice, preobraćenje švedskog državljanina na katoličku vjeru smatralo zločinom. Tijekom njenog života uvedena je veća tolerancija prema katolicima u Švedskoj. Kraljica Jozefina umrla je u Stockholmu 1876., a nakon nje nikada više katolkinja nije postala kraljevska supruga u Švedskoj.


Komentari