Na današnji dan

Posljednja carska krunidba u Rimu (1452.)

Dana 19. ožujka 1452. održana je posljednja carska krunidba u povijesti Rima. Naime, tog je dana papa Nikola V. okrunio Fridrika III. iz dinastije Habsburg za cara Svetog Rimskog Carstva.

To se carstvo naslanjalo na tradiciju carstva Karla Velikog, koji je za cara okrunjen također u Rimu, i to na Božić 800. godine. Tradicija je povezivala Sveto Rimsko Carstvo čak i s antičkim Rimskim Carstvom, premda je spomenuto bilo koncentrirano na njemačka područja, a ne toliko na Italiju. Habsburški vladari nakon Fridrika III. više nisu dolazili na krunidbe u Rim, nego su automatski uzimali carsku titulu (još je samo Fridrikovog praunuka Karla V. okrunio papa, ali ne u Rimu, nego u Bologni).

Krunidba cara Fridrika III., posljednja carska krunidba u rimskoj povijesti, obavljena je samo oko godinu dana prije još jednog prekretnog događaja u povijesti. Naime, već 1453. pao je Carigrad pod vlast Turaka Osmanlija, čime se ugasilo Bizantsko Carstvo (nekadašnje Istočno Rimsko Carstvo). Ni Rim ni Carigrad kasnije više nikada nisu svjedočili carskim krunidbama.

Komentari