Na današnji dan

Posjednik najviše plemićke titule među nobelovcima – 1892.

Njegova obitelj dala je tri francuska maršala, a dobila je i najvišu moguću aristokratsku titulu u Francuskoj – onu vojvode i paira. Dapače, 1759. dobili su i titulu kneza (princa) Svetog Rimskog Carstva.

Dana 15. kolovoza 1892. godine rođen je slavni znanstvenik i nobelovac Louis de Broglie. Bio je fizičar svjetskog glasa, a Nobelovu nagradu dobio je upravo iz područja fizike. Vezano uz Louisa de Brogliea osobito je zanimljivo njegovo aristokratsko podrijetlo. Naime, bio je pripadnik francuske plemićke obitelji de Broglie, koja je 1742. godine dobila najvišu moguću aristokratsku titulu u Francuskoj – onu vojvode i paira (franc. duc et pair). Dapače, 1759. dobili su i titulu kneza (princa) Svetog Rimskog Carstva (njem. Reichsfürst, franc. Prince du Saint-Empire).

Obitelj de Broglie dala je tri maršala Francuske i čitav niz članova Francuske akademije znanosti. Nobelovac Louis de Broglie bio je 7. po redu vojvoda de Broglie. Zanimljivo je da je isprva studirao povijest, no kasnije se prebacio na fiziku. Među njegove zasluge u fizici može se ubrojiti povezivanje teorija materije i valova, te otkriće tzv. dualne prirode elektrona. Za Louisa de Brogliea zanimljivo je i to da je doživio čak 94 godine života.

Komentari