Na današnji dan

Portugalac Bartolomeu Dias oplovio krajnji jug Afrike (1488.)

Dana 3. veljače 1488. pristalo je prvo europsko plovilo iz doba Velikih geografskih otkrića na dijelu Afrike iza Rta dobre nade. Radilo se o povijesnom pothvatu jer je to prva pouzdana vijest o Europljanima koji su oplovili najjužniji rt Afrike. Zapovjednik ekspedicije bio je znameniti portugalski pomorac i istraživač Bartolomeu Dias. Ta portugalska istraživanja otvorila su Europljanima put prema Indiji oko Afrike, čime je isključena potreba trgovanja preko neprijateljski raspoloženog posrednika – Osmanskog Carstva.

Portugalci su tijekom 15. stoljeća malo pomalo širili svoje znanje o afričkim obalama. Oko 1434. najjužniji doseg bio im je do područja današnje Mauretanije. Oko 1473. prvi su put prešli ekvator, a oko 1482. doplovili su do današnjeg Konga. Pothvat koji je napravio Bartolomeu Dias spomenute 1488. označio je savladavanje cijele dužine atlantske obale afričkog kontinenta, sve do krajnjeg juga.

Diasova ekspedicija dogodila se oko četiri i pol godine prije Kolumbovog otkrića Amerike. Prema prevaljenoj udaljenosti Diasovo je putovanje do juga Afrike bilo zapravo duže od Kolumbovog putovanja do Amerike. Diasov glavni brod zvao se São Cristóvão (portugalski naziv za svetog Kristofora).

Navedenog dana Bartolomeu Dias pristao je na jugu Afrike u zaljevu koji je nazvao Aguada de São Brás. Potrebno je primijetiti da je São Brás portugalski naziv za svetog Blaža, kojeg Dubrovčani nazivaju i svetim Vlahom. Dakako, Bartolomeu Dias dao je taj naziv zaljevu jer upravo 3. veljače pada blagdan svetog Blaža.


Komentari