Na današnji dan

Porinut neobični oklopni konfederacijski brod CSS Virginia (1862.)

Dana 8. ožujka 1862. porinut je oklopni konfederacijski brod CSS Virginia i odmah je uključen u pomorsku bitku protiv sjevernjačkih brodova kod Hampton Roadsa. Brod CSS Virginia bio je dug oko 84 metra, a pokretao ga je parni stroj pomoću propelera. Konstrukcija tog broda bila je vrlo zanimljiva. Naime, osnova mu je bila izgrađena od drveta, no na gornjem je dijelu brod bio oklopljen željeznim pločama. Cijeli je površinski dio imao nakošene stranice radi lakšeg odbijanja neprijateljskih topovskih kugli.

Zbog takve je konstrukcije brod CSS Virginia, gledan s morske površine, više sličio današnjim podmornicama nego brodovima. Nije posjedovao topove u okretnim kupolama, kao kasniji oklopni ratni brodovi, nego topove koji su pucali samo na jednu stranu (poput nekadašnjih ratnih brodova na jedra) ili u ograničenom luku.

Komentari