Na današnji dan

Poraz Napoleona III. u bitci kod Sedana – 1870.

Nakon teške bitke Nijemci su pobijedili i zarobili cara Napoleona III., što je dovelo do pada francuskog Drugog carstva.

Francuski car Napoleon III. odlučio je osobno zapovijedati armijom koja je trebala spriječiti prodor njemačke vojske u Francusku. Stoga se uputio na francusku sjevernu granicu i krenuo s vojskom prema njemačkim linijama. Međutim, njemački zapovjednik feldmaršal grof von Moltke iskoristio je carev manevar da ga opkoli u gradu Sedanu.

Nakon teške bitke Nijemci su pobijedili i zarobili cara 1. rujna !870. godine, što je dovelo do pada francuskog Drugog carstva. Napoleon III. držan je u zarobljeništvu više od 6 mjeseci. Bitka kod Sedana bila je sudbinska za njega jer je u njoj sve izgubio, a i za Njemačku, jer joj je pobjeda u ratu omogućila ujedinjenje. Zanimljivo je da je među njemačkim vojnicima u ratu bio i mladi Friedrich Nietzsche, koji je tamo dobio dizenteriju i difteriju.

Komentari