Na današnji dan

Ponovno osnovano sveučilište u Lisabonu (1911.)

Počeci lisabonskog sveučilišta sežu u kraj 13. stoljeća, kad je Portugalom vladao kralj Dinis (ili Dionizije). On je razvijao poljoprivredu i trgovinu te položio temelje portugalskom pomorstvu. Na dvoru je okupljao pjesnike, učenjake i prevoditelje. Godine 1288. utemeljio je studij u Lisabonu i Coimbri, koji je papa potvrdio nakon dvije godine. Studij se selio iz jednog grada u drugi čak 250 godina. To je 1537. ukinuo kralj Ivan III. kad je grad Coimbru proglasio jedinim sveučilišnim gradom. Tad su se svi profesori preselili u Coimbru te su preneseni knjižnica i materijali.

Tek nakon 400 godina ponovno je osnovano sveučilište u glavnom gradu Portugala. Prva demokratska vlada donijela je odluku 9. ožujka 1911. o ponovnom osnutku sveučilišta. Prvi rektor bio je pravnik i političar Afonso Costa. Imao je važnu ulogu u prvoj portugalskoj republici. Među prvim fakultetima bili su medicinski, farmaceutski i tehnički. Škola za književnost podignuta je na fakultetsku razinu. Nakon dvije godine pokrenuti su studiji ekonomije i politologije, a uskoro su utemeljeni i drugi. Sveučilište u Lisabonu danas ima oko 50 000 studenata na 8 fakulteta te je najveće portugalsko sveučilište.

Piše: Marsela Alić

Komentari