Na današnji dan

Početni znakovi velike financijske krize u SAD-u – 2007.

Niz banaka i ostalih financijskih institucija bankrotirao je ili je preuzet od strane države i konkurenata.

Dana 7. kolovoza 2007. godine javili su se neki od početnih znakova financijske krize u SAD-u. Ta je kriza tijekom 2007. i 2008. godine dosegla globalni opseg i postala najtežom financijskom krizom još od razdoblja Velike depresije 1930-ih godina. Nažalost, kriza na području svjetskih financija dovela je i do gospodarske recesije koja je potrajala godinama nakon toga. Niz banaka i ostalih financijskih institucija bankrotirao je ili je preuzet od strane države i konkurenata.

U javnosti možda najpoznatiji događaj tijekom velike financijske krize bio je bankrot kompanije Lehman Brothers. Ta je tvrtka, s imovinom od gotovo 640 milijardi dolara, bila najveća u povijesti SAD-a koja je bankrotirala. Zanimljivo je da se bankrot Lehman Brothersa dogodio tek 15. rujna 2008. godine tj. oko 13 mjeseci i tjedan dana nakon prvih spomenutih znakova krize u 2007. godini.

Za usporedbu sa stanjem u Republici Hrvatskoj, spomenimo da je javna ponuda dionica HT-a započela 17. rujna 2007. godine tj. oko 40 dana nakon prvih očitih znakova krize u SAD-u. Indeks CROBEX svoj je vrhunac dosegao u listopadu 2007. godine, a već krajem siječnja 2008. godine doživio je znatan pad.


Komentari