Na današnji dan

Početak revolucije u Mađarskoj (1848.)

Dana 15. ožujka 1848. započela je revolucija u Mađarskoj usmjerena protiv habsburške dinastije i središnjih vlasti monarhije u Beču. Revolucionari su između ostalog zahtjevali da ministarstva bira Parlament, slobodu tiska, demokratizaciju izbornog prava, povratak Transilvanije pod mađarsku upravu, slobodu javnog okupljanja, ravnopravnost svih pred zakonom i ukidanje kmetstva.

U Mađarskoj se i u današnje vrijeme 15. ožujka slavi kao nacionalni praznik, upravo u spomen na početak revolucionarnih zbivanja toga dana u Pešti. Revolucija u Mađarskoj iz 1848. započela je na simboličan način u znamenitoj kavani Pilvax u Pešti, a već su se spomenutog 15. ožujka revolucionari raširili po većem dijelu toga grada. Kavana Pilvax nalazila se u središnjem dijelu Pešte, samo nekoliko stotina metara od obale Dunava, a ime je dobila po svom osnivaču prezimena Pillwax.

Glavni akter revolucije bio je Lajos Kossuth, pravnik i glasoviti govornik, a istaknutu ulogu u početnoj fazi revolucije imao je mladi pjesnik Sándor Petőfi, kojem je u to doba bilo 25 godina.

Revolucija  snažno odrazila na prilike u Hrvatskoj, a jedan od glavnih njenih gušitelja bio je hrvatski ban Josip Jelačić. Uz Jelačićeve snage na Habsburšku su stranu stali i brojni Slovaci, Srbi, transilvanski Rumunji, Ruteni, Česi, Moravci i Sasi, a revolucionare su podupirali Bunjevci, Šokci, Bugari iz Banata, Rusini te poljski, talijanski i njemački dobrovoljci. Revolucija je napokon ugušena tek nakon intervencije ruske vojske, koja je pristigla na poziv cara i kralja Franje Josipa I.


Komentari