Na današnji dan

Početak najkrvavije opsade Pariza (1870.)

Dana 19. rujna 1870. pruska vojska započela je opsadu Pariza tijekom Francusko-pruskog rata. Radilo se o najtežoj opsadi u pariškoj povijesti, ukoliko se gledaju ukupne ljudske žrtve i materijalne štete učinjene gradu granatiranjem.

Opsada je trajala od 19. rujna 1870. pa sve do 28. siječnja 1871. godine, tj. oko 130 dana, a započela je nakon što je glavnina carske vojske Napoleona III. poražena u sudbonosnoj Bitki kod Sedana početkom rujna 1870. godine. Pruske su snage nakon pobjede kod Sedana zarobile i francuskog cara, a zatim su sa svih strana okružile Pariz i započele opsadu.

Zanimljivo je da je Pariz posjedovao velik sustav obrambenih zidina i tvrđava, što je i logično s obzirom da je u to vrijeme bio jedan od najvećih gradova na svijetu. Radilo se o zidu dugom oko 33 kilometara, s 94 bastiona i s nizom satelitskih tvrđava. Za upravljanje pruskom opsadom Pariza bio je zadužen general (kasniji feldmaršal) grof Leonhardt von Blumenthal. Unatoč tome što je pruski kancelar Bismarck predlagao granatiranje Pariza, general grof von Blumenthal odbijao ga je izvršiti zbog mogućih civilnih žrtava.

Ipak, na kraju su pruske vlasti naredile granatiranje, unatoč von Blumenthalovom otporu. Ispaljeno je oko 12.000 granata tijekom zimskih noći u siječnju 1871. godine, a naposljetku su upotrijebljeni i Kruppovi opsadni topovi velikog kalibra pa se Pariz ubrzo predao.


Komentari