Na današnji dan

Početak francuske revolucije

prvi saziv u nešto manje od 2 stoljeća

Nije to bio juriš na Bastilju, nego sastanak Generalnih staleža – svojevrsnog predstavničkog tijela (parlamenta) za čitavu Francusku. Francuska je Generalne staleže (“États généraux”) imala još u srednjem vijeku, ali u doba apsolutizma oni nisu sazivani punze 174 godine, od 1615. pa sve do 1789. godine. Francuzi su smatrali da bi Generalni staleži trebali dobiti ulogu kakvu je u Velikoj Britaniji imao parlament (dakle, ključnu ulogu u vođenju politike). Bio bi to zaokret od kraljevskog apsolutizma prema demokraciji. Francuska je tada bila u teškoj financijskoj situaciji pa je trebalo odobriti nove poreze. Vlada je prvo pokušala to dogovoriti s visokom aristokracijom, ali kad su oni odbili, Luj se odlučio za saziv staleža.

Saziv su činila tri staleža: svećenstvo, plemstvo i građanstvo. Građanstvo je na početku bilo zadovoljno jer je pozvano u većem broju nego svećenstvo i plemstvo, no kasnije su se razočarali kada je ustanovljeno da ne će primijeniti načelo “jedan čovjek – jedan glas”, nego glasovati po staležima. Prva sjednica održana je na današnji dan u jednoj dvorani u blizini dvorca Versailles. Ta se povijesno važna lokacija i danas može vidjeti, a nalazi se nekih 800 metara od ulaza u dvorac, na glavnoj aveniji koja vodi prema njemu (Avenue de Paris). Među poslanicima na toj prvoj sjednici bilo je poznatih ljudi iz sva tri staleža. Primjerice, među poslanicima trećeg staleža bili su Joseph-Ignace Guillotin (poznat po giljotini), Abbé Sieyès, Pierre Samuel du Pont de Nemours (njegova obitelj du Pont jedna je od najbogatijih na svijetu, zahvaljujući teflonu i najlonu) itd.

Među predstavnicima svećenstva bili su biskupi i nadbiskupi, predvođeni nadbiskupom Pariza. Zanimljivi su bili i predstavnici plemstva, među kojima je bilo mnogo znamenitih imena: vojvoda od Orléansa (prvi princ kraljevske krvi), vikont de Beauharnais (prvi suprug Napoleonove Jozefine), markiz de La Fayette (slavni vojskovođa u Američkom ratu za nezavisnost), barun Wimpffen i mnogi drugi.


Komentari