Na današnji dan

Zbog udarca lepezom Francuzi napali Alžir – 1830.

Iskrcavanje je izvršeno kod poluotoka zvanog Sidi-Ferruch, 20-ak kilometara zapadno od grada Alžira. 

Dana 14. lipnja 1830. godine započela je francuska invazija Alžira iskrcavanjem vojnih postrojbi na sredozemnoj obali te zemlje. Alžir je u to doba bio pod vlašću autonomnih muslimanskih vladara koji su nominalno bili pod vrhovništvom Osmanskog Carstva. Izgovor za osvajanje Alžira dao je Francuzima dijelom i incident pri kojem je muslimanski vladar Alžira Husein udario francuskog konzula Pierrea Devala lepezom za tjeranje muha.

Francusku invaziju Alžira vodili su admiral Guy-Victor Duperré (pomorski dio snaga) i grof Louis-Auguste-Victor de Ghaisnes de Bourmont (kopnene trupe). Iskrcavanje je izvršeno kod poluotoka zvanog Sidi-Ferruch (Sidi-Fredj), 20-ak kilometara zapadno od grada Alžira. Sidi Ferruch ima zanimljiv oblik isturenog poluotoka, koji je Francuzima omogućio uspostavljanje strateške uporišne točke za daljnji napad na alžirsku obalu.

Invazija je bila uspješna pa su Francuzi nakon vojne pobjede anektirali Alžir. S vremenom su širili sve više svoju vlast na jug, prema pustinji Sahari. Alžir su Francuzi uvelike kolonizirali tj. naseljavali pučanstvom iz Francuske, zbog čega je to područje dobilo snažan europski etnički element. Mnogi znameniti Francuzi, poput Alberta Camusa, bili su rođeni na području Alžira.


Komentari