Na današnji dan

Početak borbe za Vukovar

simbol otpora i obrane u Domovinskom ratu

Snage JNA-a iz vojarne u Vukovaru i postava u Borovu Selu, zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela (Bršadin, Pačetin, Trpinja), krenule su 25.08. u napad na grad Vukovar i Borovo naselje. Napadači su pri tim napadima po procjeni branitelja ostali bez nekoliko tenkova i transportera. Na Sajmištu su branitelji uništili jedan, a onesposobili tri tenka, dok su dva kamiona JNA-a zapaljena. Događaji tih dana predstavljali su početak nastojanja JNA-a da zauzme Vukovar. Zrakoplovi JNA-a napali su hrvatske položaje na silosu Đergaj te kod Opatovca s 30 raketa zrak-zemlja, dok su se artiljerijom priključili pobunjeni Srbi iz Borova Sela, Bršadina, Trpinje i vukovarskog naselja Petrove gore.

Bitka za Vukovar bila je najveća bitka u Domovinskom ratu. Opsada grada trajala je gotovo tri mjeseca i na kraju je angažirala ogromnu neprijateljsku silu, po nekim procjenama i do 80 000 vojnika. Pothvat vukovarskih branitelja predstavljalo je upravo to zadržavanje velike neprijateljske vojske na tri mjeseca što je omogućilo ostatku Hrvatske da se pripremi za obranu. U konačnici je ispalo da je Bitka za Vukovar bila time ključna za cjelokupnu obranu Hrvatske.


Komentari