Na današnji dan

Pobjeda Habsburgovaca i Britanaca kod Dettingena (1743.)

Dana 27. lipnja 1743. odigrala se Bitka kod Dettingena tijekom Rata za austrijsko naslijeđe. To je bila posljednja bitka u povijesti u kojoj je svoju vojsku osobno vodio neki britanski kralj. Radilo se o kralju Georgeu II., koji je bio prisutan na bojnom polju kod Dettingena.

Bitka se dogodila na rijeci Majni, tridesetak kilometara uzvodno od Frankfurta. Riječ je o lokaciji koja se nalazi praktički na krajnjoj zapadnoj točki današnje njemačke pokrajine Bavarske tj. na mjestu gdje je bavarski teritorij najbliže Frankfurtu.

U Bitci kod Dettingena Britanci su se borili udruženi sa snagama Habsburške Monarhije, kojom je u to vrijeme vladala Marija Terezija. Radilo se, kako je već spomenuto, o Ratu za austrijsko naslijeđe, u kojem su neke europske sile (Francuska, Pruska itd.) nastojale osporiti Mariji Tereziji pravo na nasljeđivanje zemalja koje joj je ostavio otac. Velika Britanija podržala je u tom ratu Mariju Tereziju, a britanski kralj George II. čak se i osobno angažirao na bojištu.

Britanci su s habsburškom vojskom i ostalim saveznicima uspjeli poraziti Francuze, predvođene vojvodom od Noaillesa. Da su Francuzi pobijedili, britanski kralj George II. vrlo bi vjerojatno pao u zarobljeništvo francuskog kralja Luja XV., čime bi nastala neobična situacija. Dapače, pitanje je kakva bi bila u tom slučaju sudbina hrvatskih zemalja, s obzirom da bi Marija Terezija bila poražena.


Komentari