Na današnji dan

Petrarca upoznao svoju voljenu Lauru u Avignonu –1327.

Petrarca je Lauru prvi put vidio u crkvi sv. Klare u Avignonu. Razvio je veliku ljubav prema njoj, ali ne fizičku jer je ona tada već bila u braku. Upitno je, je li joj ikada izrekao svoje osjećaje.

Dana 6. travnja 1327. godine Francesco Petrarca upoznao je svoju voljenu Lauru u papinskom gradu Avignonu. Tog je dana Petrarca bio u crkvi sv. Klare u Avignonu, gdje je navodno prvi put vidio Lauru. Premda se ne može točno utvrditi o kojoj se djevojci radilo, pretpostavlja se da je njeno rođeno ime bilo Laura de Noves. Radilo se o platonskoj ljubavi, koju je Petrarca očitovao kroz svoje pjesme (znameniti Kanconijer).

Laura de Noves rođena je vjerojatno 1310. godine, što znači da je imala oko 17 godina u trenutku kad ju je Petrarca prvi put ugledao. Ipak, ona je već tada bila u braku jer se u dobi od oko 15 godina udala za grofa Huguesa de Sadea, pretka poznatog markiza de Sadea.

Petrarcina voljena Laura de Noves umrla je već 1348. godine, u dobi od oko 38 godina, a on je poživio sve do 1374. (umro je u prilično visokoj 70. godini). Pitanje je jesu li Petrarca i Laura ikada ozbiljnije komunicirali ili je njegova ljubav prema njoj isključivo djelovala na daljinu.


Komentari